Oude foto voeren vogels

ANBI

Het Vogelrevalidatiecentrum heeft de ANBI status.
Ter verantwoording hiervan vindt u hier al onze wettelijk verplichte documenten.

Download hier onze ANBI verklaring.
Download hier ons Jaarverslag van 2018
Download hier ons Financieel Jaarverslag van 2018
Download hier ons Budget 2019
Download hier het verslag kascontrole 24 oktober 2019

Download hier ons Beleidsplan van 2018
Download hier onze Akte van Statutenwijziging van 2010
Download hier onze Akte van Statutenwijziging van 2019
Download hier ons uittreksel van het KVK handelsregister
Download hier ons overzicht van nevenfuncties bestuursleden en Raad van Toezicht
Download hier onze Privacyverklaring