vogel op hand

VRC Zundert tijdelijk gesloten – Vogelgriepmaatregelen

  25 oktober 2022  

Klein-Zundert 24 oktober 2022

Vogelrevalidatiecentrum Zundert (VRC) heeft half oktober vogelgriep geconstateerd bij enkele watervogels. Er is verder onderzoek gedaan. Bij de laatste bemonstering is geen vogelgriep aangetroffen.
Uit voorzorg mag het VRC 3 weken geen dieren aan- of afvoeren en zijn we volledig gesloten voor publiek. Na deze 3 weken neemt de NVWA nieuwe monsters. Als dan alle monsters overtuigend negatief scoren op vogelgriep kunnen er weer dieren worden aangenomen en kunnen we wellicht weer (beperkt) open.

Half oktober zijn enkele watervogels dood aangetroffen en ingestuurd naar het laboratorium. Uit voorzorg zijn direct de overige watervogels uit de betreffende kooi ingeslapen en is de natuurtuin met vogelverblijven gesloten voor bezoek. Vervolgens is door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bij dieren in de aangrenzende kooien een monster genomen. Bij geen van deze monsters is vogelgriep aangetroffen. Bij twee dieren scoorde de monsters neutraal. De dieren worden over 3 weken opnieuw onderzocht.

VRC uit voorzorg helemaal gesloten
Het VRC is de komende 3 weken volledig gesloten. Pas als na 3 weken alle monsters overtuigend negatief scoren op vogelgriep mogen er weer dieren worden aangenomen. Het natuureducatiecentrum en winkel zijn uit voorzorg ook gesloten. De zorg voor de reeds aanwezige dieren gaat door.

VOGEL GEVONDEN?
Er kunnen geen dieren in de vogelkist worden geplaatst. Dit is strikt verboden! Er zijn afspraken gemaakt met andere opvangcentra in Nederland en de dierenambulances over de opvang de dieren uit onze regio. Heeft u een gewonde vogel of zoogdier gevonden? Neem dan contact op met de dierenambulance in uw gemeente.

Vogelgriep in Nederland
Het vogelgriepvirus is aangetoond in wilde vogels in het hele land. Per 5 oktober 2022 gelden er landelijke maatregelen om de ziekte te bestrijden, zoals een landelijke ophok- en afschermplicht voor locaties met risicovogels. Meer informatie over de maatregelen en de verspreiding vindt u op de website van de NVWA. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding

Wat is de vogelgriep?
Vogelgriep is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk zijn voor pluimvee en wilde (water)vogels. Denk bijvoorbeeld aan kippen, kalkoenen en eenden. Vogelgriep komt over de hele wereld voor. Deze variant vogelgriep is zeer besmettelijk en ziekmakend voor wilde vogels en pluimvee. Vaak is het moeilijk om de bron van de besmetting te achterhalen.

Wat te doen bij een dode vogel?
Raak dode vogels niet aan en ruim deze ook niet met blote handen op. Het is belangrijk om de nodige hygiëne in acht te nemen. Bij (water)vogels die in de vrije natuur zijn gestorven aan de vogelgriep, zal het virus vooral aanwezig zijn in de vogelpoep. Contact hiermee moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden.
Maak bij het vinden van dode watervogels een melding bij de Dierenambulance in de regio of neem bij meer dan drie verse kadavers van watervogels op één locatie contact op met de NVWA op telefoonnummer 045-5463188. Wanneer u een zieke, nog levende, vogel vindt, kunt u de dierenambulance bellen.

Bekijk al het nieuws