Oude foto voeren vogels

ANBI

Het Vogelrevalidatiecentrum heeft de ANBI status.
Ter verantwoording hiervan vindt u hier al onze wettelijk verplichte documenten.

Download hier onze ANBI verklaring.
Download hier ons Jaarverslag van 2022
Download hier ons Financieel Jaarverslag van 2022
Download hier het verslag kascontrole 1 maart 2023
Download hier ons Budget 2023

Download hier ons Beleidsplan van 2023-2026
Download hier onze Akte van Statutenwijziging van 2010
Download hier onze Akte van Statutenwijziging van 2019
Download hier ons uittreksel van het KVK handelsregister
Download hier ons overzicht van nevenfuncties bestuursleden

 

 

Download hier de antwoorden van het “Grote Vogelrevalidatiecentrum 40-dingen doe-boek”